Home

Welkom op de website van FODI, de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën.

Fodi is de landelijke koepelorganisatie van het Nederlandse zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnende bedrijfsleven.
 
 
Wat is FODI?
 

De Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën – kortweg: FODI – is de landelijke koepelorganisatie van het Nederlandse zand, grind, klei en kalksteenwinnende bedrijfsleven.

Bij FODI zijn naast enige afzonderlijke bedrijven vooral brancheorganisaties uit het bedrijfsleven aangesloten.
 
 

Wat doet FODI?

 

Als de vertegenwoordiger van het overgrote deel van het Nederlandse oppervlaktedelfstoffenwinnende bedrijfsleven richt de belangenbehartiging van FODI zich in het bijzonder op de beleidsontwikkeling bij provincies en bij de de rijksoverheid. Daarnaast wordt Brussel steeds belangrijker als bron van ook voor grondstofwinning relevante beleidsontwikkelingen.

Vanuit FODI worden ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsbeleid en het milieubeleid actief gevolgd en waar nodig beïnvloed. En ook het natuurbeschermingsbeleid en het overheidsbeleid inzake het waterbeheer kunnen van invloed zijn op de projectontwikkeling. Hetzelfde geldt voor bodembeschermingsbeleid, archeologie en cultuurhistorische waarden.

Naast deze beleidsbeïnvloeding levert FODI door het verschaffen van uiteenlopende informatie over grondstofwinning een bijdrage aan een juiste maatschappelijke beeldvorming over de grondstofwinning.

Vanuit haar positie van nationale koepelorganisatie wordt FODI inmiddels algemeen gezien als de toegangspoort tot het Nederlandse zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnende bedrijfsleven.